Berichten

Wat is een transitievergoeding?Transitievergoeding

Een transitievergoeding is een vergoeding die een werknemer met een vast contract krijgt op het moment dat hij wordt ontslagen. Voor het krijgen van de transitievergoeding is het van belang dat de werkgever het initiatief heeft genomen om de werknemer te ontslaan. Een werknemer die zelf ontslag neemt heeft in beginsel dus geen recht op een transitievergoeding.

Wanneer is een transitievergoeding aan de orde?

Een transitievergoeding komt vaak aan de orde bij een ontslag met wederzijds goedvinden. Dit is een situatie waarin de werknemer en werkgever uit elkaar willen. Maar zij vinden het hierbij van belang dat de werknemer een WW-uitkering kan aanvragen. Zij regelen het ontslag vervolgens via een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst worden allerlei afspraken gemaakt. Eén van de belangrijkste afspraken uit de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst is de ontslagvergoeding.

Kan er worden onderhandeld over de transitievergoeding?

Vaak kan er worden onderhandeld over de hoogte van de vergoeding. De werkgever heeft dan bijvoorbeeld een bedrag opgenomen in de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Maar hij zal willen voorkomen dat hij deze zaak aan de rechter moet voorleggen. Dit gaat hem namelijk tijd en geld kosten. Vandaar dat hij de werknemer een hoger bedrag dan de transitievergoeding betaalt. De hoogte van de vergoeding kan ook afhankelijk zijn van de ‘sterkte’ van de zaak. Een werkgever die weet dat hij bij de rechter ongelijk zal krijgen, kan bereid zijn om een hogere vergoeding te betalen.

Kan ik zelf onderhandelen over de transitievergoeding?

U kunt zelf onderhandelen over de vergoeding. Echter, is het verstandig om hiervoor een jurist in te schakelen. Het inschakelen van een jurist kan uw onderhandelingspositie versterken. Een jurist kan ervoor zorgen dat u niet een te laag bedrag ontvangt. U kunt ons gratis inschakelen voor de onderhandelingen met de werkgever. Wij brengen de kosten namelijk in rekening bij de werkgever.

Welke onderdelen zijn van belang voor de hoogte van de transitievergoeding?

De hoogte van de vergoeding is o.a. afhankelijk van het aantal jaar dat de werknemer voor de werkgever heeft gewerkt en het salaris van de werknemer. Maar ook de leeftijd van de werknemer is van belang. Voor een oudere werknemer kan het lastig zijn om een baan te vinden. Vandaar dat deze werknemer een hogere vergoeding krijgt.

Waar moet de transitievergoeding aan worden besteed?

Werknemers zijn vrij om de vergoeding te besteden hoe ze willen. De vergoeding is eigenlijk bedoeld om te besteden aan (om)scholing of outplacement. Maar werknemers zijn vrij om deze vergoeding anders te besteden. In de praktijk hebben werknemers vaak een andere bestemming voor de vergoeding dan omscholing.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding in 2021 kunt u via dit hulpmiddel berekenen.

Mijn ontslagvergoeding wordt berekend op basis van de kantonrechtersformule. Hoe kan dit?

De kantonrechtersformule is vervangen door de transitievergoeding. Dit kan voor veel werknemers vervelend uitpakken, want een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule is vaak hoger dan een transitievergoeding. Maar voor werknemers die worden ontslagen op basis van een reorganisatie kan de kantonrechtersformule nog van toepassing zijn. Werknemers die ontslagen worden vanwege een reorganisatie krijgen een sociaal plan.  In het sociaal plan kan worden opgenomen dat de werknemer een ontslagvergoeding krijgt op basis van de kantonrechtersformule.

Mijn werknemer wil geen transitievergoeding betalen. Wat te doen?

Als de werkgever het initiatief neemt om u te ontslaan zal hij u de transitievergoeding moeten betalen. Dit is anders indien u op staande voet wordt ontslagen. Maar voor een ontslag op een staande voet moet de werkgever een goede reden hebben. Werkweigering of diefstal kunnen redenen zijn om iemand op staande voet te ontslaan. Als de werkgever u geen vergoeding wil betalen en hier geen gegronde reden voor heeft, kunt u het beste contact opnemen met een jurist. Een jurist kan vervolgens gaan onderhandelen met de werkgever. Indien beide partijen niet tot een oplossing komen, kan de zaak worden voorgelegd aan de rechter.

Hoe weet ik of de vergoeding uit de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst hoog genoeg is?

U kunt via de site van de Rijksoverheid berekenen hoe hoog de transitievergoeding is. In de praktijk wordt er in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst vaak afgeweken van dit bedrag. U kunt ons vrijblijvend inschakelen om samen met u te bekijken of het bedrag hoog genoeg is.

Is de werkgever verplicht om een transitievergoeding te betalen?

In beginsel is de werkgever verplicht om een transitievergoeding als een werknemer met een vast contract wordt ontslagen. Maar er zijn uitzonderingen:

–  Sommige bedrijven vallen onder een CAO waarin een vergoeding is opgenomen die vergelijkbaar is met de transitievergoeding. In dit geval is de transitievergoeding niet van toepassing. maar geldt de vergoeding uit de CAO;

–  Als de werknemer nog geen 2 jaar in dienst is de werkgever niet verplicht om een vergoeding te betalen bij ontslag;

– Als de werknemer wordt ontslagen omdat hij de AOW-leeftijd of pensioenleeftijd bereikt, krijgt hij geen vergoeding;

– Helaas krijgt een werknemer ook geen vergoeding bij een faillissement van de werkgever.

Ik heb een nieuwe baan gevonden. Heb ik nog steeds recht op de transitievergoeding?

Als u bent ontslagen via een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst, is er een ontslag met wederzijds goedvinden tot stand gekomen. Beide partijen zullen zich moeten houden aan de afspraken in de overeenkomst. In de overeenkomst kan zijn opgenomen dat u geen vergoeding krijgt als u binnen een bepaalde periode een nieuwe baan vindt. Indien u hiermee heeft ingestemd, zult u zich hieraan moeten houden. Maar als er over deze situatie geen afspraken zijn gemaakt in de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst,  bent u niet verplicht om uw vergoeding af te staan.

Stel dat u per 1 oktober uit dienst zou gaan, maar u heeft per 1 september een nieuwe baan gevonden. In zo’n situatie zouden werkgever en werknemer onderling kunnen afspraken dat de werknemer wel een transitievergoeding krijgt, maar dat de datum van ontslag zal worden vervroegd. Om te voorkomen dat zowel uw oude werkgever als uw nieuwe werkgever in de maand september werkgeverslasten moeten betalen, kan het redelijk zijn om af te spreken dat u per 1 september uit dienst gaat, maar alsnog de afgesproken vergoeding krijgt.