Berichten

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Wat is het verschil tussen een vaststellingsovereenkomst en een beëindigingsovereenkomst? Hier zullen we meer uitleg geven over de inhoud van deze overeenkomsten.

Vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

De termen vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst worden in de praktijk vaak door elkaar heen gebruikt. Het zijn beide overeenkomsten waarmee een ontslag met wederzijds goedvinden tot stand kan komen. Deze overeenkomsten worden opgesteld om afspraken te maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Wat is het verschil tussen een vaststellingsovereenkomst en een beëindigingsovereenkomst?

Het begrip ‘beëindigingsovereenkomst’ is niet in de wet geregeld. Dit betekent dat werknemer en werkgever via deze overeenkomst vrij zijn om af te spreken wat ze willen. Ook via een vaststellingsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer onderling afspraken maken.

Maar het begrip ‘vaststellingsovereenkomst’ is wel in de wet geregeld. Een vaststellingsovereenkomst is ‘sterker’ dan een beëindigingsovereenkomst. Door middel van een vaststellingsovereenkomst kunnen wetsartikelen opzij worden gezet.

Welke werknemers ontvangen deze overeenkomsten?

Werknemers met een vast contract die dreigen te worden ontslagen, kunnen een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen. Op deze manier kan het ontslag onderling geregeld worden tussen werkgever en werknemer.

Ook kunnen werknemers met een tijdelijk contract kunnen deze overeenkomsten ontvangen. In beginsel eindigt een tijdelijk contract zodra de duur van het contract is verstreken. Maar in sommige gevallen wil de werkgever de overeenkomst tussentijds beëindiging, bijvoorbeeld omdat hij vindt dat de werknemer niet goed functioneert. De beëindiging van het tijdelijke contract kan dan via deze overeenkomst.

Waarom is de controle van de overeenkomst van belang?

De controle van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst door een jurist is o.a. van belang voor het recht op een WW-uitkering. Nadat de werknemer is ontslagen zal de overeenkomst namelijk naar het UWV worden gestuurd. Het UWV zal vervolgens beoordelen of de werknemer in aanmerking komt voor een WW-uitkering.

Ook is het van belang om de overeenkomst te laten controleren zodat u krijgt waar u recht op heeft. Wij controleren of de hoogte van de ontslagvergoeding (transitievergoeding) klopt. Vaak is het mogelijk om met de werkgever te onderhandelen en een hogere ontslagvergoeding te krijgen.

Wat wordt er geregeld in deze overeenkomsten?

Via een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de ontslagvergoeding (transitievergoeding).

Hoeveel kost het controleren van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst?

Wij controleren uw overeenkomst gratis.

Hoeveel kost het onderhandelen met de werkgever over de inhoud van de overeenkomst?

Ook de onderhandelingen met de werkgever zijn voor een werknemer gratis. De kosten worden in rekening gebracht bij de werkgever.

Wat gebeurt er als ik de overeenkomst niet teken?

Als werkgever en werknemer de overeenkomst tekenen, komt er een ontslag met wederzijds goedvinden tot stand. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van de overeenkomst, zal de werkgever in beginsel een rechtszaak moeten starten. Beide partijen zullen dan tijd en geld moeten investeren in een rechtszaak. Hierdoor kiezen partijen er vaak voor om het ontslag via een overeenkomst onderling te regelen.

Ook kan een vertrek via een rechtszaak minder goed zijn voor de toekomstige carrière van werknemer. Via een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst kan namelijk vaak worden geregeld dat de werknemer een positief getuigschrift krijgt of positieve referenties zal verstrekken. Na een rechtszaak is dit een stuk lastiger af te dwingen.