Opzegtermijn beëindigingsovereenkomst? De opzegtermijn van werknemers die worden ontslagen via een beëindigingsovereenkomst is afhankelijk van het aantal jaar dat de werknemer in dienst is. Ook kunnen er in de arbeidsovereenkomst of CAO afspraken zijn gemaakt over de opzegtermijn. Via dit artikel geven wij u een stappenplan waarmee u achter de opzegtermijn kunt komen.

Opzegtermijn beëindigingsovereenkomst

Bij een ontslag via een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst neem de werkgever het initiatief om de werknemer te ontslaan. De reden van ontslag kan bijvoorbeeld zijn dat de werknemer niet goed functioneert of dat er een reorganisatie plaatsvindt. Aangezien de werkgever het initiatief neemt om de werknemer te ontslaan, zal moeten worden gekeken naar de duur van de opzegtermijn die de werkgever heeft.

De opzegtermijn voorkomt dat een werknemer plotseling op straat kan worden gezet. Door deze opzegtermijn heeft hij tijd om zich te beraden over zijn toekomstplannen en eventueel te gaan solliciteren. Soms worden werknemers tijdens de opzegtermijn vrijgesteld van de werkzaamheden. Deze vrijstelling van werkzaamheden houdt in dat de werknemer niet meer hoeft te werken, maar nog wel zijn salaris krijgt.

Waarom is de opzegtermijn van belang?

De opzegtermijn is van belang voor de datum waarop de werknemer een WW-uitkering kan krijgen. Indien de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst juridisch klopt, kan de werknemer namelijk een WW-uitkering krijgen als hij akkoord gaat. Indien er een te korte opzegtermijn in de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst, heeft de werknemer een ‘inkomensgat’. Er is dan een periode waarop hij geen salaris krijgt en tegelijkertijd ook geen WW-uitkering krijgt. Dit kan worden voorkomen door de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een jurist.

Einde van de maand

De opzegtermijn start vaak aan het eind van de maand. Ook is de termijn afhankelijk van het moment waarop de werknemer de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst tekent. Dit betekent dat als een werknemer op bijvoorbeeld 10 mei een akkoord bereikt via een vaststellingsovereenkomst, de opzegtermijn zal starten op 1 juni. Maar hoe weet een werknemer hoe lang deze opzegtermijn is? Dit zal worden toegelicht aan de hand van een stappenplan.

Stap 1: arbeidsovereenkomst en CAO bekijken

In een arbeidsovereenkomst of CAO kunnen afspraken worden gemaakt over de opzegtermijn. Het is daarom allereerst van belang welke opzegtermijn in de arbeidsovereenkomst wordt genoemd. In een arbeidsovereenkomst kan bijvoorbeeld zijn opgenomen dat de opzegtermijn 1 maand is.

Wat als er geen opzegtermijn is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of CAO? Of hoe zit het als in de arbeidsovereenkomst of CAO wordt aangegeven dat de wettelijke opzegtermijn van toepassing is? In deze gevallen zal de wettelijke opzegtermijn van toepassing zijn. Hoe lang is de wettelijke opzegtermijn?

Stap 2: wettelijke opzegtermijn werkgever

Bij een ontslag via een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst zal de werkgever rekening moeten houden met de opzegtermijn. Deze opzegtermijn is afhankelijk van het aantal jaar dat de werknemer bij de werkgever in dienst is. Hoe langer de werknemer in dienst is, hoe langer de opzegtermijn wordt.

Voor een dienstverband van 0 tot 5 jaar geldt een opzegtermijn van 1 maand. Voor een dienstverband van 5 tot 10 jaar geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Voor een dienstverband van 10 tot 15 jaar geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Werknemers die 15 jaar of  langer voor de werkgever werken, hebben een opzegtermijn van 4 maanden.

Stap 3: berekenen opzegtermijn beëindigingsovereenkomst

Stel dat werkgever en werknemer op 15 mei de beëindigingsovereenkomst ondertekenen, dan zal de opzegtermijn starten op 1 juni. De opzegtermijn start namelijk aan het begin van de maand. Vervolgens geldt de maand juni als opzegtermijn. Dit betekent dat de werknemer uiterlijk vanaf 1 juli uit dienst kan. Als hij nog geen andere baan heeft gevonden, maakt hij vanaf 1 juli aanspraak op een WW-uitkering.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de opzegtermijn bij een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *